Personprofiler

Jeg er certificeret i e-stimate personprofiler. Disse kan anvendes i ansættelses processer, men også indenfor vurdering af teamdynamik.

e-interpersonal – hvis du skal…

Bruge en professionel personlighedstest, der er danskudviklet, en DISC personprofil med større dybde og flere deltaljer og en personlighedstest, der viser 8 karaktertræk frem for kun 4. e-interpersonal kan anvendes til:

 • Rekruttering

 • Lederudvikling

 • Talentudvikling

 • Medarbejderudvikling

 • Omplacering af medarbejdere

 • Coaching og personlig udvikling

 • Karriernavigering og karriereudvikling

 • At styrke kommunikation og samarbejde

 • Salgstræning og kundehåndtering

e-interpersonal bygger oven på DISC

e-interpersonal har en styrkebaseret tilgang, og er derfor mere imødekommende i sin stil end DISC personlighedstesten. Brugen af farver og styrker gør den nem at huske, og den belyser 8 karaktertræk frem for kun 4, hvilket giver mange flere nuancer og større dybde. Personlighedstesten giver forståelse for personernes styrker og udviklingsområder. Den kan bl.a. bruges til at sammensætte det helt rigtige medarbejderteam og til at øge fokus på styrker, performance og effektivitet.

Et værktøj med mange muligheder

Rapporterne er brugervenlige og relevante i forhold til dagligdagen. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-interpersonal, men du vil samtidig opleve, at rapporterne er markant lettere at bruge i praksis.

Der bliver bl.a. brugt grafiske elementer, der gør resultaterne meget tydelige og farvesymbolikken, gør dem nemme at huske. Mange brugere anvender e-interpersonal og farvesymbolikken som et naturligt udgangspunkt i den daglige kommunikation.

Der er også adgang til en lang række udviklingsværktøjer og undervisningsmaterialer som fx teamhjul, feedbackkort, plakater mv. – så der for alvor skabes værdi og forankring i organisationen.

e-teamprofile – hvis du skal…

Lave teamudvikling, f.eks. sammensætte en projektgruppe eller sammenlægge afdelinger. Arbejde med teamsamarbejde og konfliktløsning herunder forbedre performance i et team. e-teamprofile kan altså anvendes til:

 

 • Teamudvikling

 • Sammensætte nye teams

 • Forbedre performance i et team

 • Styrke kommunikation og samarbejde i et team

 • Fastlægge personlige kompetencer i et team

 

Teoretisk velfunderet

e-teamprofile bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd, og om hvad der motiverer os – individuelt og i et team. Det teoretiske fundament er det samme som Adfærdsprofilens, samt Adizes teorier om effektive teams og teamroller.

 

Fokus på styrker og svagheder i et team

Rapporterne er formidlet, så de er lette at forstå og huske. Grafikken gør det let at se det enkelte resultat og nemt at sætte resultaterne op mod hinanden, så det er tydeligt at se, hvilke styrker og svagheder, der er i et team. De grundlæggende teamroller udbygges til detaljerede og nuancerede profiler.

 

En e-teamprofile man kan huske

En e-teamprofile er mest anvendelig, når man kan huske egen profil – og især når man kunne huske kollegaers profil. Derfor fokuserer e-teamprofile på at være let at forstå, let at huske og let at anvende. Farvesymbolik huskes bedre end navne, koder, bogstavkombinationer og beskrivelser og derfor anvendes dette i en e-teamprofile.

Share This: