Selvværd og stress

Lavt selvværd har for mange mennesker både en smertefuld og ødelæggende effekt på livet. Selvværd er ikke noget der kommer af sig selv. Et godt selvværd er personligt, og det skal næres og plejes. Selvværdet er en indre følelse, som hænger sammen med din identitet og din fornemmelse af, hvem du er som menneske – uafhængig af dine præstationer. Selvværdet handler om hvordan det føles at være dig.

Jo mere stresset man bliver, jo dårligere bliver man til at erkende egne ressourcer. Man bliver dårligere og dårligere til at se kreative løsninger, man får lavere selvværd, og alt dette er igen med til at højne følelsen af afmagt, frustration og dermed også øge stressniveauet.

"Stress-fri mor inden sommer"
“Stress-fri mor inden sommer”

Selvværd og selvtillid er de psykiske grundpiller et godt liv bygger på. Er dit selvværd i top – altså troen på dit eget værd – vil du blive afbalanceret, have overskud, energi, glæde og let ved at modtage kritik. Er din selvtillid i top – altså troen på at du kan det du vil – vil du skabe gode resultater og toppræstationer uden nervøsitet og usikkerhed.

Selvværd og selvtillid bruges ofte i flæng, og et langt stykke hen ad vejen følges disse to begreber også ganske godt ad, men dog ikke i alle tilfælde. Der er utroligt mange mennesker, som udstråler, at de har tjek på tilværelsen og kan gøre alt, hvad de sætter dem for, hvilket mange af dem også kan, men på trods af denne overskudsagtige fremtoning og evne til at gennemføre mange ting i livet gemmer der sig ofte en forfærdelig grim selvværdsfølelse – nemlig følelsen af, at de slet ikke er gode nok, og her kommer den store forskel på selvtillid og selvværd frem. Selvværd og selvtillid er ord, der dækker over noget forskelligt. Selvværd og selvtillid er to følelser, der er i familie med hinanden, og dog handler de om noget forskelligt. Og det er vigtigt at kende og forstå den forskel.

Selvværd er din følelse af, at du som menneske har en værdi, uanset hvordan du ser ud, hvad du kan eller hvad du har. Følelsen af at du er noget værd. Det er ikke noget andre kan se på dig, og det er ikke noget, du kan eller skal overbevise andre om, at du har.

Et højt selvværd er en grundessens til vores trivsel livet igennem. Skranter vores selvbillede, er der høj risiko for, at vores psykiske velbefindende også er skrantende og vi er dermed mere udsatte for stress, angst og depression. Men vi kan gøre meget for vores trivsel – hvis vi er indstillet på selv at gøre en indsats – og forbedre vores selvværd og opbygge en mere modstandsdygtig psyke, så vi kan bevare følelsen af at være accepteret og elsket – også når vi møder modgang eller kritik.

Share This: